Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Volumina Constitutionum

Przywołanie i uprzystępnienie spuścizny staropolskiego parlamentaryzmu

Projekt edycji ustaw (konstytucji) uchwalonych na sejmach koronnych, a później Rzeczypospolitej, od 1493 r. począwszy był pierwotnym celem powołania Pracowni w 1979 r., a praca nad tą edycją - głównym zadaniem tej jednostki w latach 80. i 90. XX w. Obecnie drukiem ukazały się - w pięknej formie, co zawdzięczamy owocnej współpracy z wydawnictwem Sejmowym - cztery tomy, składające się z dwóch woluminów każdy, edycji pt. "Volumina Constitutionum", w której zainteresowany czytelnik znajdzie teksty konstytucji sejmowych z lat 1493-1668 opatrzone komentarzem naukowym i indeksami.

Najważniejsze pod względem merytorycznym i najtrudniejsze w opracowaniu dwa pierwsze tomy edycji, zawierające zestawienie konstytucji sejmowych sprzed okresu, gdy były one publikowane w postaci druków urzędowych, powstały pod kierunkiem prof. Stanisława Grodziskiego za sprawą jego samego, prof. Wacława Uruszczaka oraz p. Ireny Dwornickiej; pracą przy tomach III i IV nadal kierował prof. Grodziski, wspierany przez dra hab. Marcina Kwietnia, dr Annę Karabowicz i dra Krzysztofa Fokta. Prace nad tomami V, VI i VII trwają aktualnie w ramach projektu badawczego NPRH pod kierunkiem dra hab. Marcina Kwietnia.

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety