Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Projekty prowadzone w Pracowni

Od samego początku jej istnienia w Pracowni prowadzono konkretne projekty edytorskie i były one główną racją istnienia tej jednostki. Pierwotnym celem powstania pracowni było stworzenie bazy dla zamierzonej przez prof. Stanisława Grodziskiego edycji spuścizny sejmów staropolskich od 1493 roku, który to projekt w postaci edycji "Volumina Constitutionum" kontynuowany jest do dziś (we współpracy z Wydawnictwem Sejmowym). Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi zawdzięcza Pracownia udział w kilku kolejnych przedsięwzięciach edytorskich tego badacza, obejmujących nowożytne małopolskie księgi karne. Wreszcie własną inicjatywą powstałą i przeprowadzoną w Pracowni była także edycja najstarszej księgi miejskiej zgorzeleckiej, tzw. Czerwonej Księgi.

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety