Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Wydawnictw Źródłowych

Krótko o jednostce

Pracownia Wydawnictw Źródłowych powołana została w 1979 r. z inicjatywy prof. Stanisława Grodziskiego, z myślą o monumentalnej edycji staropolskich konstytucji sejmowych. W projekcie tym (niegdyś pod kierunkiem prof. Stanisława Grodziskiego, obecnie: dra hab. Marcina Kwietnia) - którego owoc stanowi dziewięć wydanych dotychczas woluminów serii "Volumina Constitutionum" - Pracownia nadal uczestniczy, ostatnio poprzez digitalizację pierwszych dwóch tomów przywołanej edycji. Ponadto jednostka ta uczestniczyła w innych przedsięwzięciach edytorskich, m.in. w wydaniu przez prof. Wacława Uruszczaka dwóch tomów ksiąg karnych wiśnickich, a także przygotowaniu do druku pod kierunkiem prof. Stanisława Grodziskiego "Chronografii albo dziejopisu żywieckiego..." Andrzeja Komonieckiego.

W ostatnich latach kadra Pracowni brała udział w wydaniu wszystkich dziewięciu tomów edycji z serii "Fontes Iuris Polonici" (w przypadku tomów 2 i 5-8 jako jedyni ich wydawcy bądź główni redaktorzy) oraz wszystkich kolekcji metaedycji IURA: Źródła Prawa Dawnego. Do zadań pracowni należy także opieka nad tzw. Tekami Vetulaniego, obejmującymi odpisy ręko- i maszynopiśmienne ksiąg sądowych wiejskich wykonane w latach 50. i 60. XX w.

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety