Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Wydawnictw Źródłowych

Krótko o jednostce

Pracownia Wydawnictw Źródłowych powołana została w 1979 r. z inicjatywy prof. Stanisława Grodziskiego, z myślą o monumentalnej edycji staropolskich konstytucji sejmowych. Projekt ten, którego pokłosiem jest osiem wydanych dotychczas woluminów serii "Volumina Constitutionum", do dziś prowadzony jest w Pracowni (aktualnie w ramach projektu NPRH prowadzonego pod kierunkiem dra hab. Marcina Kwietnia). Ponadto jednostka ta uczestniczyła w innych przedsięwzięciach edytorskich, m.in. w wydaniu przez prof. Wacława Uruszczaka dwóch tomów ksiąg karnych wiśnickich, a także przygotowaniu do druku pod kierunkiem prof. Stanisława Grodziskiego "Chronografii albo dziejopisu żywieckiego..." Andrzeja Komonieckiego.

W ostatnich latach Pracownia bierze czynny udział także w wydawaniu serii "Fontes Iuris Polonici" (tomy 1, 3 i 4: księgi karne krakowskie, tomy 5, 6 i 7: edycja najstarszej zgorzeleckiej księgi miejskiej, przeprowadzona w ramach grantu NPRH pt. "Fontes Iuris Lusatiae Superioris Vetustissimi") oraz "Krakowskich Studiów z Historii Państwa i Prawa" i metaedycji "IURA: Źródła Prawa Dawnego". Do zadań pracowni należy także opieka nad tzw. Tekami Vetulaniego, obejmującymi liczne odpisy ręko- i maszynopiśmienne ksiąg sądowych wiejskich.

Pracownią kierował najpierw prof. Stanisław Grodziski, następnie prof. Wacław Uruszczak, a od grudnia 2003 r. kierownikiem jej jest prof. Dorota Malec. Przez pierwsze 23 lata działania tej jednostki jej pracownikiem technicznym była śp. Irena Dwornicka (1953-2002), po niej pracowali w tej jednostce kolejno: Marta Kusznierewicz-Mikś, dr Anna Karabowicz, dr Krzysztof Fokt i dr Mateusz Mataniak (obecnie zatrudnieni są dwaj ostatni).

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety