Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fontes Iuris Lusatiae Superioris Vetustissimi

Edycja najstarszej zgorzeleckiej księgi miejskiej

Projekt pt. "Fontes Iuris Lusatiae Superioris Vetustissimi", finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, był prowadzony w latach 2014-2020. Jego głównym celem było wydanie trzytomowej edycji krytycznej najstarszej księgi górnołużyckiego miasta Zgorzelca, będącej najstarszym niewydanym dotąd rękopisem tego typu w zbiorach polskich. Zmagania z księgą podjął zespół międzynarodowy i interdyscyplinarny, a jego efektem była trzytomowa edycja krytyczna pisanego w językach średnio-wysoko-niemieckim i łacińskim rękopisu (wraz z protokolarnymi zapiskami z brudnopisu obejmującego lata 1404-1414), kilkanaście artykułów naukowych (w większości wydanych na łamach "Krakowskich Studiów z Historii Państwa i Prawa", t. 9-11) oraz dwa seminaria projektowe (Kraków 2016 i Zgorzelec 2018).

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety