Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt CELSA

Projekt naukowy prowadzony we współpracy z KU Leuven

W Pracowni prowadzony jest projekt w ramach programu CELSA, którego opis w języku angielskim znajdzie Czytelnik w poszczególnych zakładkach niniejszej sekcji. Wykonawcą projektu jest dr Kamil Sorka, a jego opiekunem w Uniwersytecie: dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ. Z ramienia KU Leuven opiekę nad projektem sprawuje dr Wouter Druwé.

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety